My Tribute to His Holiness the Karmapa Rinpoche

རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པའི་དེད་དཔོན་དང།། ཀུན་ཕན་བྱམས་བཙེ་རིན་ཐང་སྦྱིན་ནུས་པ།། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སེམས་ཅན་བྱམས་བརྩེ་ཅན།། རླབས་ཆེན་ཀུན་སྙོམས་དབང་པོ་ཕྱག་གིས་ཡུལ།། A Spiritual Crusader An Environmental Advocate A Feminist Icon An Animal Lover A Prolific Writer A Steadfast Visionary His Holiness the Karmapa Rinpoche You are a divine gift for Humanity at large and For aspirants like me.